Sama ala käsitles Europan10. Kui palju ja kas üldse Europan10'le laekunud ideesid foorumil kajastatakse. Selle võistluse tulemused ei ole veel avalikustatud - konfidentsaalsuse nõudest tulenevalt ei saa ideede autorid ise foorumile ettepanekuid teha. 


23.10.2009
Europaanlane