TALLINNA III LINNAFOORUM
 
MEEDIAKAJASTUSED:

 

Eesti Ekspress online:
 
Postimees online:
 
Ajakiri "Ehitaja"
 
 
EELTEADE
 
Tulemas on seitsmes linnafoorum, sedapuhku taas Tallinnas.
 
Seekordne foorum võtab vaatluse alla Pirita tee alguse piirkonna. Kesksena vaadeldakse Lauluväljaku ja Maarjamäe lossi vahale jäävat ala, laiemalt linnaehituslikke seoseid Kadrioru ja Kose piirkonnaga. Oluline kõrvalteema on Lasnamäe klint, mis võimalusi pakkuva ruumilise väärtusena leiab kahjuks vähest rakendust.

Esimene Tallinna linnafoorum vaatles Linnahalli-Kultuurikatla piirkonda, teine foorum tegeles Põhjaväila kontekstis kesklinna mereäärse osaga Katlast Russalkani. Seega moodustab kolmas foorum loogilise jätku merega seonduva kesklinna piirkonnaga tegelemisel.
Foorumi eesmärk on ideede genereerimine ja vaadeldava ala mitmekülgne linnaehituslik mõtestamine ning läbi arutamine (pidades silmas ka eelnevate foorumite tulemusi.), niiviisi, et edasised ruumiga seonduvad tegevused saaks foorumil arutatust lähtuda.
Ootame Teid linnafoorumi avalikule üritusele 16. juunil kell 18.00 Arhitektuuri- ja Disainigaleriisse (Pärnu mnt 6).
 
Samuti on kõik teemast huvitatud teretulnud foorumi töötoa avatud arutelule 15. juunil kell 16.00-17.30. (Toimumiskoht Arhitektuuri- ja Disainigalerii).
 
Linnafoorumit korraldab Eesti Arhitektuurikeskus koostöös Tallinna linnaga. Projekti rahastab EAS Norra-EMP regionaalarengu toetusprogrammi raames.

 

Eesti Arhitektuurikeskus

http://www.arhitektuurikeskus.ee/linnafoorumid/

Täiendav info:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
------------------------------------
TARTU LINNAFOORUM
 
KAJASTUSED:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSITEADE

Tartu linnaarhitekt: Tartu Ülikool ja linn vajavad arhitektuuriküsimustes sisukat arutelu

 27.-28. aprillil toimub järjekordne Eesti Arhitektuurikeskuse poolt algatatud Linnafoorum, kus seekord on arutluse all Tartu Ülikooli õppehoonete paiknemine, ruumiline areng ja imago. Kahepäevases töötoas osaleb enam kui 20 eksperti – arhitektid Eestist ja väljastpoolt, arhitektuuri ja sellega seotud erialade eksperdid, Tartu Ülikooli ja Tartu linna esindajad. Töö tulemusi tutvustatakse 28. aprilli õhtul algusega kell 17 Tartu Ülikooli peahoone II korruse nõukogu saalis. Üritus on tasuta.

 Linnafoorumil „Tartu Ülikool Tartu linnas“ vaadeldakse probleemistikku, mis on seotud Maarjamõisa välja ja ülikooli ajaloolise kesklinna hoonestu vahelise kauguse ning halva ühendusega, mistõttu need kipuvad toimima eraldiseisvate tuumikutena. Seetõttu tekivad nn reaal-ja humanitaarkampus, mis tekitab küsitavusi interdistsiplinaarsuse toetamises ja toimimises.

 Tartu linnaarhitekt Tiit Sild näeb Tartu Linnafoorumis ainulaadset võimalust viia läbi tõeliselt sisukas arutelu. „Minu soov on viia diskussioon uuele tasemele ning tekitada tõeline linna ja ülikooli vaheline sünergia. Foorum on selleks ideaalne koht, kus kaaluda koos paljude ekspertidega nii realistlikke kui ka hulljulgemaid ideid ning analüüsida ohte ja võimalusi, mida üks või teine ülikooli hoonestuse lahendus endaga kaasa toob,“ rääkis Sild oma ootustest. „Näiteks ühe võimaliku lahendusena näen seda, et tuua mitmed ülikooli hooned Emajõe kallastele, pannes nõnda elama kesklinna pargid, sidudes erinevad Tartu sümbolid tugevaks identiteediks ja näidates kõigile, et Tartu on toeline noorte- ja ülikoolilinn,“ visandas Sild ühe võimaliku tulevikustsenaariumi ülikoolil ja linna vaheliste ruumiliste ja imagoloogiliste sidemete tugevdamiseks.

 „Ülikooli ruumilise arendamise suurimaks väljakutseks on tagada samaaegselt ajaloolise hoonestu säilimine ning kaasaegsetele tingimustele vastav töökeskkond,” ütles Tartu Ülikooli kantsler Andres Liinat. “Et ülikool on Tartu lahutamatu osa, on oluline hoonestu arendamisel linnaga koostööd teha,” lisas Liinat.

Linnafoorumi töötuppa on kutsutud osalema arhitektid Tiit Trummal (OÜ Tiit Trummal Arhitektid), Veronika Valk (ZIZI&YOYO), Ralf Lõoke ja Karli Luik (AB Salto), Tartu linnaarhitekt Tiit Sild, Thomas Pucher (Atelier Thomas Pucher, Austria), Renske van der Stoep (MVRDV, Holland), Eesti Arhitektuurikeskuse juhatuse esimees Ülar Mark, EKA arhitektuuriteaduskonna õppejõud Kalle Komissarov, EKA 3D labori juhataja Martin Melioranski, TÜ inimgeograafia professor Rein Ahas, TÜ planeeringu ja hangete osakonna arhitekt Merje Müürisepp ja assistent Tuuli Köller, tü planeeringu ja hangete osakonna juhataja Heiki Pagel, TÜ kinnisvara juht Erkki Ääremaa, TÜ rektor Alar Karis ja TÜ kantsler Andres Liinat, Siseministeeriumi Planeeringute osakonna nõunik Toomas Paaver, Tartu abilinnapea Raimond Tamm, Tartu Linnavalitsuse Planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku, üritust modereerib EKA mahulise arhitektuuri õppetooli professor Toomas Tammis.

 Täiendavat infot ürituse kohta leiab aadressil www.arhitektuurikeskus.ee/linnafoorumid/tartu. Avalik üritus on jälgitav ka otseülekandena internetist aadressil www.arhitektuurikeskus.ee/linnafoorumid.

 Linnafoorumit korraldab Eesti Arhitektuurikeskus koostöös Tartu Ülikooli ja Tartu linnaga. Linnafoorumite üritustesari toimub Eesti Arhitektuurikeskuse eestvedamisel. Tegu on kahepäevase töötoaga, mis toimub kord kuus. Iga Linnafoorum tegeleb konkreetse (arengujärgus) koha/probleemiga linnas, eesmärgiga luua diskussiooni kohaga seotud erinevate huvigruppide vahel. Linnafoorumi tulemusena peaks sündima mitmekihiline ala või teemat käsitlev nägemus, millele tuginedes oleks võimalik vaadeldava ala arendamisega edasi minna. Linnafoorumi eesmärk on avatud ja tulemusterikas arutelu ala või teemaga seonduvate osapoolte vahel. Linnafoorumite sari sai alguse 2009. aasta oktoobris Tallinnas, kus vaadeldi Linnahalli-uue linnavalituse hoone-Kultuurikatla piirkonda. Järgmine Linnafoorum leiab aset Pärnus 11.-12. mail. Foorumid toimuvad aasta jooksul kaheksal korral järgmistes linnades: Rakveres, Narvas, Tartus, Pärnus, kolmel korral Tallinnas ning Viimsi vallas. Projekti rahastab EAS Norra-EMP regionaalarengu toetusprogrammi raames 1,7 miljoni krooniga.

 Eesti Arhitektuurikeskuse eesmärk on kujuneda arhitektuurialase teabe, oskuste ja ideede vahetamise platvormiks ning levitajaks Eesti ühiskonnas; viia eesti arhitektuuri maailma ja tegutseda rahvusvaheliselt; olla uuenduste labor, mis arendab eesti kultuuri ja loomemajandust. Arhitektuurikeskuse asutasid Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arhitektide Liit 2008. aasta lõpus.

 
 
 
 
NARVA LINNAFOORUM
 
Artikkel Viru Prospektis:
 
 
RAKVERE LINNAFOORUM
 
Linnafoorumist kirjutav artikkel Kuulutajas:
 
Rakvere peaarhitekti Raul Järgi pealelend Sirbis
 
 
PRESSITEADE: Rakvere linnafoorum
 
Foorumi teema: Rakvere kesklinn. Mis on väikese linna avalik ruum?
 
24-25. novembril toimub Rakveres kahepäevane arhitektuuriteemaline foorum, kus koostöös Eesti arhitektide, eriala spetsialistide, linna esindajate, kinnisvaraarendajate ning linnakodanikega uuritakse, milliseid võimalusi on Rakvere kesklinna ruumilise kvaliteedi tõstmiseks.
 
Võiks arvata, et väikeses linnas pole suurt tarvidust anonüümse „enese näitamise ja teiste vaatamise tüüpi"show-off ruumi järele, mis piisava kriitilise inimmassiga linnade puhul on toimiv ja hädatarvilik (väikeses linnas aga on näod juba nähtud ja tuntud!). Ilmselt ei saa väikese linna avalik ruum olla lihtsalt suurlinliku väike koopia. Seega väikese linna avalik ruum võiks olla igapäevase elutegevusega lahutamatult seotud, et enesele piisavat põhjendust ja kasutust leida. Mitte väljaku-tüüpi, vaid pigem võrgustiku tüüpi, kus igapäevaselt käidavad kohad on ühendatud niisuguse ruumiga, mida on mõnus ja tore ka aeglasemalt (jala, rattaga,...) läbida. See tähendab, et ei eksisteeriks üksikud entiteedid – väljakud, pargid, vaid et nad oleks linlase igapäevakäikudesse osavalt integreeritud – moodustuks orgaaniline võrgustik. Seepärast on ka Linnafoorumil käsitlusel Rakvere linnasüda ja temas liikumise viisid ja võimalused.
 
Täiendav info ürituse sisu kohta www.arhitektuurikeskus.ee/linnafoorumid
Poolteist päeva kestev ekspertide töötuba toimub Villa Theresas, sellele järgneb 25. novembril kell 18 Art Cafe´s (Lai 13) avalik diskussioon, kuhu on oodatud kõik oma elukeskkonnast huvitatud linnakodanikud. Üritus on tasuta.
Töötoas osalevad arhitektid Eric Martin (DMD Architects), Mihkel Tüür (AB Kosmos), Karli Luik ja Ralf Lõoke (AB Salto), Margit Mutso (AB Eek & Mutso), Viimsi peaarhitekt, endine Rakvere peaarhitekt Oliver Alver, Rakvere peaarhitekt Raul Järg, Toomas Paaver Siseministeeriumi Planeeringute osakonnast, Katrin Koov EKA Linnamaastike osakonnast, Eesti Arhitektuurikeskuse juht Ülar Mark. Diskussioonidesse on kaasatud Rakvere Linnavolikogu ja Linnavalitsuse liikmed, alaga seotud investoreid ning eriala eksperte. Üritust modereerib EKA Mahulise arhitektuuri õppetooli professor Toomas Tammis.
Linnafoorumite üritustesari toimub Arhitektuurikeskuse eestvedamisel. Tegu on kahepäevase töötoaga, toimumissagedusega kord kuus. Iga Linnafoorum tegeleb konkreetse (arengujärgus) koha/probleemiga linnas, eesmärgiga luua diskussiooni kohaga seotud erinevate huvigruppide vahel. Linnafoorumi tulemusena peaks sündima mitmekihiline ala käsitlev kontseptsioon, millele tuginedes oleks võimalik kohe vaadeldava ala arendamisega edasi minna. Kontseptsiooni mitmekihilisus tähendab, et sellega oleks võimalik haakuda nii arendajatel-investoritel kui ka arhitektidel-planeerijatel.
Linnafoorumite sari algas oktoobrist 2009 Tallinnas, kus vaadeldi Linnahalli-uue linnavalituse hoone-Kultuurikatla piirkonda. Järgmine Linnafoorum toimub Narvas 15-16. detsembril
.
Linnafoorumid toimuvad aasta jooksul kaheksal korral järgmistes kohtades: Rakveres, Narvas, Tartus, Pärnus, kolmel korral Tallinnas ning Viimsi vallas. Projekti rahastab EAS Norra-EMP regionaalarengu toetusprogrammi raames 1,7 miljoni krooniga.
Eesti Arhitektuurikeskus (EAK) on uus institutsioon, mille asutasid Eesti kunstiakadeemia ja Eesti arhitektide liit 2008. aasta lõpus. EAK eesmärk on kujuneda arhitektuurialase teabe, oskuste ja ideede vahetamise platvormiks ning levitajaks kogu Eesti ühiskonnas; uuenduste labor, mis arendab eesti kultuuri ja loomemajandust. EAK viib eesti arhitektuuri maailma ja tegutseb rahvusvaheliselt.
Lisainfo:
Kaja Pae
56 95 7067
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ülar Mark
503 8872
Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ
Lai 31, Tallinn 10133
611 7436
 

 

 

TALLINNA LINNAFOORUMI KAJASTUSED
 
ETV Kultuuriuudised 28.10.2009
 
ETV AK 28.10.2009
.
TALLINNA LINNAFOORUMI PRESSITEADE, 23.10.2009
Algav arhitektuurifoorum pakub lahendusi linnaruumi probleemidele ja algatab diskussiooni
Eesti Arhitektuurikeskuse eestvedamisel pannakse 27. oktoobril 2009 algus üle-Eestilisele Linnafoorumite üritustesarjale. Ürituste eesmärk on arhitekte, eriala eksperte, kinnisvaraarendajaid, linnajuhte ja kodanikke kaasates tegeleda konkreetse piirkonna arhitektuursete probleemidega ning töötada välja toimiv kontseptsioon, mida oleks antud kohas kõige otstarbekam rakendada.
Eesti Arhitektuurikeskuse juhi Ülar Marki sõnul on vajadus visionääre, eksperte ning linnarahvast koondava ürituse järele juba ammu. „Arhitektide ringis on foorumi mõte mõnda aega arutelul olnud – see on üsna levinud praktika mujal maailmas ning see formaat on end õigustanud ka väga mastaapsete linnaruumi probleemide lahendamisel. Kui oleme foorumist erinevatele Eesti linnajuhtidele rääkinud, on idee väga hästi vastu võetud,“ ütles Mark.
Linnafoorumite avaüritus toimub Tallinnas 27-28. oktoobril, kus käsitletakse teemat „Avaliku ruumi loomine ja linn mere ääres“. Vaatluse alla võetakse Kultuurikatla-uue Linnavalitsuse-Linnahalli piirkond ja arutatakse, kuidas ühendada antud ala linnaga ja mõelda edasi Kultuurikilomeetri ja rannapromenaadi ideed. Poolteist päeva kestvas töötoas osalevad arhitektid, eriala eksperte, kinnisvaraarendajad, ehitusfirmade esindajad ja linnajuhid – kokku enam kui 20 inimest. Osalevad näiteks uue Linnavalitsuse hoone konkursi võitnud Taani arhitekt Jakob Lange, Eesti arhitektid Villem Tomiste, Tõnu Laigu, Siiri Vallner, Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd, Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Kultuurikatelt esindavad Peeter Jalakas ja Maria Hansar, EKA Linnaehituse õppetooli professor Andres Alver, Kalle Komissaarov EKA urbanistika õppetoolist jpt. Töötoale järgneb avalik üritus, kus tutvustatakse töötoas välja töötatud kontseptsiooni, toimub avalik diskussioon, kuhu on kutsutud osalema kõik huvitatud linnakodanikud ning seejärel toimub töötoas osalenute ümarlaud.
 
Avaürituse töötuba toimub 27. oktoobril kell 9-18 ning 28. oktoobril kell 11-14 Tallinnas Von Krahli teatris, avalik üritus ning diskussioon aga 28. oktoobril alates kella 18-st Projekteerijate maja suures saalis, Rävala pst 8. Palume avalikul üritusel osalejatel end eelnevalt registreerida, kirjutades aadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Linnafoorumi eesmärk on töötoa ja diskussiooni tulemusel töötada välja konkreetset piirkonda käsitlev kontseptsioon, millele tuginedes saaks vaadeldava ala arendamisega võimalikult kiirelt ja hõlpsalt edasi minna. Kontseptsiooni väljatöötamisel lähtutakse sellest, et sellega oleks võimalik haakuda nii arendajatel-investoritel kui ka arhitektidel-planeerijatel.
Linnafoorumid toimuvad aasta jooksul kaheksal korral järgmistes kohtades: Rakveres, Narvas, Tartus, Pärnus, kolmel korral Tallinnas ning Viimsi vallas. Projekti rahastab EAS Norra-EMP regionaalarengu toetusprogrammi raames 1,7 miljoni krooniga.
Eesti Arhitektuurikeskus (EAK) on uus institutsioon, mille asutasid Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arhitektide liit 2008. aasta lõpus. EAK eesmärk on kujuneda arhitektuurialase teabe, oskuste ja ideede vahetamise platvormiks ning levitajaks kogu Eesti ühiskonnas; uuenduste labor, mis arendab eesti kultuuri ja loomemajandust. EAK viib eesti arhitektuuri maailma ja tegutseb rahvusvaheliselt.
Lisainformatsioon:
 
Kaja Pae
Linnafoorumite korraldaja
M: 56 95 7067
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ülar Mark
Eesti Arhitektuurikeskuses juht
M: 503 8872
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Karin Kahre
Eesti Arhitektuurikeskuses avalike suhete juht
M: 509 9886
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it